Letní dětský tábor Sopka v termínu 29. 6. – 13. 7. 2019

Základní informace:

Cena:
4850 Kč

číslo účtu:
125978811/0300
specifický symbol: 111
variabilní symbol:
rodné číslo dítěte
Adresa tábora:
Tábor SOPKA Zlámaniny u Nové Paky, PSČ 509 01
Kontakt:
taborsopka@atlas.cz
Hlavní vedoucí:
PaedDr Ivana Svobodová mobil: 722 769 525
Přihlášky:
Poštou, či naskenované mailem - nutný podpis rodičů
Ing. D. Čiháková, Jahodová 1553, Černošice ,252 28 mobil: 777 910 470 mail: taborsopka@atlas.cz
Provozovatel:
Ing Pavel Nekovář, Hlubočinka 1063, 251 68 Sulice
Počet přístupů:

Z historie táborových her

Obrázek: Pravěk

Dobrodružství s Marco Polem

Děti dostaly dopis, v němž se dozvěděly o neuvěřitelné cestě benátského obchodníka a cestovatele Marco Pola do daleké východní říše. Utvořily karavany, přeplavily se na korábech přes Středozemní moře a vydaly se po jeho stopách po Hedvábné stezce přes Osmanskou říši, probojovaly se hordami horalů divokým Kurdistánem, přešly pohoří Pamír, až doputovaly do Země dračích císařů, do Číny. Na cestě se seznámily s novými poznatky a objevy, jako je kompas, hedvábí, střelný prach a na závěr jim byla udělena audience u samotného vládce Říše Středu, velikého Kublajchána.
Obrázek: Pravěk

Stroj času aneb Cesta do pravěku

V lesích nedaleko Sopky děti našly a složily stroj času, s pomocí kterého jsme se přenesli o mnoho tisíciletí zpět – až do pravěku. Postupně jsme navštívili dobu kamennou, bronzovou a železnou. Po rozdělení do kmenů a rodů si děti vyzkoušely nejen život pravěkých sběračů a lovců, postavily si pravěký přístřešek, vyrobily např. nástroje denní potřeby, hliněné sošky a osobní přívěšky a ozdoby, ale také hledaly a našly bronzový poklad. Mnozí se výborně osvědčili ve směnném obchodu nebo při lovu divé zvěře. Bylo toho samozřejmě mnohem více, ale po 14 dnech jsme se opět díky stroji času museli vrátit do naší doby.
Obrázek: Zlatokopové

Zlatokopové

V blízkosti našeho tábora bylo nalezena bohatá zlatá žíla. Děti se jako praví zlatokopové pustily do claimování a do rýžování zlata na Zlatonosném potoce. Ale předtím se musely naučit přežít v "nehostinné krajině" i ve zlatokopeckém táboře. A protože u rýžování zlata hraje svou roli i štěstí, někteří šťastlivci na svých draze "nakoupených" claimech našli celé zlaté valouny.


Obrázek: Ostrov pokladů

Ostrov pokladů

Z dětí se na 14 dnů stali námořníci, kteří se na výzvu Nejvyšší Admirality nalodili na škunery a vydali se na dalekou plavbu hledat tajemný Ostrov pokladů. Po dobrodružné plavbě, kdy námořníci byli nuceni překonat rozbouřené moře a prokázat svou statečnost, vytrvalost, ale také důvtip, jsme Ostrov pokladů skutečně objevili. Avšak tím naše dobrodružství nekončilo. Museli jsme nalézt místo, kde byl podle staré legendy zakopán velký poklad pirátů. Po náročném průzkumu ostrova a bitvě s nebezpečnými piráty se nám nakonec i to podařilo.

Obrázek: Tajemný středověk

Tajemný středověk

V této celotáborové hře jsme podnikli cestu v čase a podívali se do dávné minulosti. Ve středověkém ustrojení jsme navštívili dobu, kdy ještě na hradech vládli králové a v lesích se proháněli loupežníci a lapkové. Ocitli jsme se v časech statečných a chrabrých rytířů, krásných hradních paní, ale také potulných kejklířů, mastičkářů a šarlatánů. Děti si vyzkoušely i život obyčejných kmánů a řemeslníků a svou odvahu a šikovnost musely prokázat v rytířském turnaji. Přesto, že někteří se dostali až na pranýř nebo do hladomorny, ve středověku se všem líbilo.Obrázek: Cesta kolem světa

Cesta kolem světa

V soutěži, kdo v balónu obletí nejdříve zeměkouli, nebylo vlastně vítězů. Cestovatelé poznali mnoho exotických zemí a zažili spoustu dobrodružství. Například v poušti Gobi museli najít tu správnou studnu, aby přežili v nehostinné krajině, na Velikonočních ostrovech podle pokynů Ing. Pavla posouvali sochy Moa, zúčastnili se karnevalu v Riu a na Vánočních ostrovech zažili Štědrý den. Děti vypustily na začátku tábora do světa vlastní balónky a překvapením byly zprávy o doletu těchto balónků. Některé urazily i stovky kilometrů.

Obrázek: Báje

Do světa řeckých bájí a pověstí

Děti se oblékly do řeckých chitónů a tóg a rozjely se do starověkého Řecka, plného odvážných hrdinů, mocných bohů, ale i hrozných netvorů. Seznámily se s olympskými bohy v čele s vládcem Diem a poznaly také Prométhea, Hérakla, Odyssea, Thésea a další bájné řecké hrdiny. Pomohly objevit tajemné Minotaurovo bludiště, získat vzácné Zlaté rouno a samozřejmě také navštívily nejznámější řeckou věštírnu.


Obrázek: Vesmír

Putování vesmírem

Do kosmického výcvikového střediska na Sopce se sjely děti, které se staly na 14 dnů astronauty a po vytvoření Vesmírných expedic se dokonce vydaly i do vesmíru. Při návštěvě dalekých planet se setkali astronauti i s neznámými, ale přátelskými tvory, kteří se zajímali o život na naší Zemi. Někteří mimozemšťané se objevili i přímo na Sopce a seznámili nás se svými zvyky, ale třeba i sporty (např. mnohonožkový slalom, světelná brankovaná, vodní multikošíková, běh klikatý aj.). Jednomu z mimozemšťanů, jenž se dostal do nesnází, jsme dokonce pomohli odletět zpátky domů, na jeho planetu.


Obrázek: Indian

Indiáni

Indiáni z kmene Utahů, Hurónů, Apačů, Irokézů, Mohavků a dalších se usídlili v táboře Sopka. Společně se vydali na lov medvěda a když ho vystopovali a ulovili, tak ho společně snědli. Úspěšně se jim podařilo projít nepřátelským územím a najít pro své kmeny nová loviště bohaté na zvěř. Ve volných chvílích si vyráběli náhrdelníky a náramky a soupeřili, kdo je z nich nejlepší. Podle toho dostali do čelenky orlí pera.
Obrázek: Golem

Golem

Při jedné z her v okolních lesích děti nalezly přes tři metry velikého Golema. Podařilo se ho přemístit do tábora a teď nastala starost jak ho oživit. Pomohl radou novodobý rabín Lowy. Bylo nutné luštit záhadná písma, hledat za obtížných podmínek vhodný šém a plnit mnohé jiné úkoly. Nakonec se podařilo nejlepší družině nalézt ten pravý šém a Goléma přivést k životu. Dal se do pohybu, chrlil páru a zle svítil očima. Naštěstí poslouchal na slovo svého pána.Všechny děti si odnesly na památku podobný šém jakým byl Golém oživen pro případ, že by se s ním ještě setkaly.

Obrázek: mimozemą»an

ET mimozemšťan

Na důmyslném stroji zapůjčeném na tábor od "Hvězdné observatoře" se podařilo zachytit signály z vesmíru. ET zvaný Emil Tempera oznamoval dětem svou brzkou návštěvu a při té příležitosti je pověřoval různými úkoly. Za čas se opravdu objevil. Zpočátku a přímo odpovídal na otázky dětí. Společně pak poznávali přírodu a skládali zkoužky zdatnosti a odvahy. Když nakonec ET ve své raketě odlétal, ti nejmenší to opravdu těžce nesli.