Letní dětský tábor Sopka v termínu 1. - 15. 7. 2023

Základní informace:

Cena:
6990 Kč
Platbu provést do 31. 3. 2023

číslo účtu:
125978811/0300
specifický symbol: 111
variabilní symbol:
rodné číslo dítěte
Adresa tábora:
Tábor SOPKA Zlámaniny u Nové Paky, PSČ 509 01
Kontakt:
taborsopka1@gmail.com
Hlavní vedoucí:
PaedDr Ivana Svobodová mobil: 722 769 525
Přihlášky:
Poštou, či naskenované mailem - nutný podpis rodičů
Ing. D. Čiháková, Jahodová 1553, Černošice ,252 28 mobil: 777 910 470 mail: taborsopka1@gmail.com
Provozovatel:
Ing Pavel Nekovář, Hlubočinka 1063, 251 68 Sulice
Počet přístupů:

Přihláška na tábor

Obrázek: kluk ve stanu

Tábor SOPKA je určen pro děti od 6 do 16 let. V případě, že budete žádat o příspěvek od zaměstnavatele, vystavíme příslušné doklady. V ceně je zahrnuta doprava, pětkrát denně strava (zde) a ubytování v chatkách nebo ve zděné budově dle věku dětí. Program pro děti je zajišťován vedením tábora a kolektivem zkušených vedoucích z minulých let.

Kromě obvyklých táborových činností (koupání, míčové hry, stolní tenis, tábornické dovednosti, mnoho her, soutěží a také oblíbené diskotéky) je připravena tradičně velká celotáborová hra, pouť, karneval a řada dalších překvapení.

Přihlášku, informace pro rodiče a děti, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení o bezinfekčnosti najdete zde.

Přihlášku si prosím stáhněte, vyplňte a podepsanou zašlete:
a) naskenovanou e-mailem na: taborsopka1@gmail.com
b) poštou na adresu:

Ing. D. Čiháková
Jahodová 1553
252 28, Černošice